Beställningsportal & ärendehantering förenklar och ökar effektiviteten i projekten

Digitalisering ger bättre uppföljning, bättre service, högre kvalitet

Låt dina kunder, underleverantörer och boende beställa allt från inglasade balkonger till eluttag via bara ett klick. Lägg till era produkter, läs in användardata, skickar ut inloggningsuppgifter.

Svårare än så är det inte. Kontakta oss så hjälper vi er igång. 

Genom digitalisering av ärendena kan du få bättre kontroll på arbete, minska personligt beroende, hantera fler ärenden och klassificera det som uppstår. Det senare kan snabbt låta dig förstå situationen, och sedan kan du fatta rätt beslut om att ge bättre service och åtgärder av högre kvalitet. Behandlingen av varje ärende kan göras direkt på plats via mobiltelefoner, surfplattor eller bärbara datorer.

Ärendehantering när den är som bäst

Smidigt arbetsflöde i hela organisationen

Med Byggportalent styr du dina ärenden i alla situationer.

Ärendehanteringen är 100% spårbar. Detta underlättar kommunikationen inom hela organisationen samt med underleverantörer enkelt arbetsflöde.

Du kan lätt ändra ägare, projektledare och status på inkomna ärenden.

Alla ärenden skapas direkt i Byggsupport online eller via e-post.
Det mottagna e -postmeddelandet skapar ett ärende direkt i Byggportalen.

Med eran unika konfigurationen av ärendet blir ärendet automatiskt tilldelat rätt person eller team.

Med Byggportalen kan du hantera alla typer av ärenden: supportproblem, fel, förfrågningar, önskemål om förbättringar etc.

Du ställer in den information som är viktig för ditt arbete. Systemet anpassas till din specifika organisation

Till exempel kan du använda olika typer av fall och din egen terminologi. Konfigurationen är enkel, så inkommande e -postmeddelanden inte blir ett problem i Byggportalen.

Testimonials

Ta inte bara vårt ord för det, se vad andra tycker

woocommerce-placeholder

Vi använder Byggportalen från Flexra där beställningsportalen och ärendehanteringen ger oss ett mycket bra stöd som underlättar i byggprojektet. Vi får en enkel kommunikation med våra kunder och underleverantörer samt en kvalitativ uppföljning på ärendena.

Anderas Tikas

Skapa mertid och kvalitet för verksamheten

15 600+

Timmar sparade åt våra kunder

Solfilm

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Inglasning

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.